Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Lập Thạch, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/12/2021

Ngày 28/12, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

 

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Chu Kiều
 

Năm 2021, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 10,13%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 1.650 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ; sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 2.400 tỷ đồng…

Năm 2022, tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, đồng thời không lơ là chủ quan trong phòng, chống dịch Covid - 19. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội…

Thời gian tới, huyện Lập Thạch sẽ tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức hiệu quả các chương trình, chính sách của các cấp ủy, chính quyền về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, tập trung cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt, lấy chăn nuôi là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Chuyển chăn nuôi từ quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại, tập trung ngoài khu dân cư theo vùng và xã trọng điểm. Tiếp tục hực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, cùng với tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, huyện Lập Thạch sẽ nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư về công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Lập Thạch đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các Ban của HĐND huyện; thực hiện chất vấn tại kỳ họp và thông qua một số nghị quyết quan trọng về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2022; dự toán ngân sách năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến nay.

Hải Nam

 
Các tin đã đưa ngày: