Dự kiến Lịch công tác của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2019
(Từ ngày: 24/06/2019 - Đến ngày: 30/06/2019)
Xem chi tiết lịch công tác
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 24/06/2019
Thứ ba 25/06/2019
Thứ tư 26/06/2019
Thứ năm 27/06/2019
Thứ sáu 28/06/2019
Thứ bảy 29/06/2019
Chủ nhật 30/06/2019