Dự kiến Lịch công tác của các Ban HĐND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2021
(Từ ngày: 18/01/2021 - Đến ngày: 24/01/2021)
Xem chi tiết lịch công tác
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/01/2021
Thứ ba 19/01/2021
Thứ tư 20/01/2021
Thứ năm 21/01/2021
Thứ sáu 22/01/2021
Thứ bảy 23/01/2021
Chủ nhật 24/01/2021