Dự kiến lịch công tác của Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2022
(Từ ngày: 24/01/2022 - Đến ngày: 30/01/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 24/01/2022
Thứ ba 25/01/2022
Thứ tư 26/01/2022
Thứ năm 27/01/2022
Thứ sáu 28/01/2022
Thứ bảy 29/01/2022
Chủ nhật 30/01/2022