Dự kiến Lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2019
(Từ ngày: 16/09/2019 - Đến ngày: 22/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 16/09/2019
Thứ ba 17/09/2019
Thứ tư 18/09/2019
Thứ năm 19/09/2019
Thứ sáu 20/09/2019
Thứ bảy 21/09/2019
Chủ nhật 22/09/2019