V/v tổ chức kỳ họp bất thường (03/09/2019)

V/v tổ chức kỳ họp bất thường

Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị cử tritrước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (25/06/2019)

Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị cử tritrước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Dự kiến chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2019) (25/06/2019)

Dự kiến chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm 2019)

Quyết định triệu tạp kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019) HĐND tỉnh (25/06/2019)

Quyết định triệu tạp kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019) HĐND tỉnh

Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2018 (12/03/2019)

Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2018

Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018) (25/02/2019)

Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018)

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (25/02/2019)

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI

V/v phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 (29/01/2019)

V/v phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

V/v tăng cường thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT (29/01/2019)

V/v tăng cường thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT
Các tin đã đưa ngày: