Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 07/12 - 09/12/2018 (23/11/2018)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 07/12 - 09/12/2018

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2018) (26/10/2018)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2018)

Quy định về giờ làm việc mùa Đông (15/10/2018)

Thông báo giờ làm việc mùa đông .

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của TT HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh (14/09/2018)

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của TT HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (04/09/2018)

Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” tháng 8 năm 2018 (04/09/2018)

Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” tháng 8 năm 2018

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI (04/09/2018)

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI

Tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng,hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp vào 2 ngày 23 - 24/8/2018 (17/08/2018)

Tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng,hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp vào 2 ngày 23 - 24/8/2018

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp giữa năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/06/2018)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp giữa năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI (01/06/2018)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI
Các tin đã đưa ngày: