Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2018) (01/06/2018)

Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2018)

Thông báo nội dung, thời gian giám sát theo Kế hoạch số 06/KH-ĐGSCĐ và hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (08/05/2018)

Thông báo nội dung, thời gian giám sát theo Kế hoạch số 06/KH-ĐGSCĐ và hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh...

Tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND và tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2018) của HĐND tỉnh (26/04/2018)

Tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND và tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2018) của HĐND tỉnh

Thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, ngày lễ Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018. (19/04/2018)

Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc (28/03/2018)

Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2018Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . (22/01/2018)

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2018Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc (15/01/2018)

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc” (02/01/2018)

Kế hoạch tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc”

Kế hoạch tuyên truyền trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2017) (25/11/2017)

Kế hoạch tuyên truyền trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2017)
Các tin đã đưa ngày: