Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI (08/11/2017)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) vào 8h00 ngày 23/10/2017 (17/10/2017)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) vào 8h00 ngày 23/10/2017

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của TT HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) của HĐND tỉnh (25/09/2017)

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của TT HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) của HĐND tỉnh

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh (22/09/2017)

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh

Kế hoạch giám sát chuyên đề v/v thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/09/2017)

Kế hoạch giám sát chuyên đề v/v thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh” (23/08/2017)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh”

Thông báo nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017 (22/08/2017)

Thông báo nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra 3 ngày bắt đầu từ ngày 06/7 - 08/7/2017 (15/06/2017)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra 3 ngày bắt đầu từ ngày 06/7 - 08/7/2017

Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và kỳ họp thứ thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017) (09/06/2017)

Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và kỳ họp thứ thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017)

Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017) (31/05/2017)

Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017)
Các tin đã đưa ngày: