Kết luận số 30/KL-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh ngày 8 tháng 7 năm 2014 về Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành năm 2012, 2013

30/07/2014

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: