Kết luận số 17/KL-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Giám sát tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV...

01/08/2014

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: