Chỉ thị số 08/CT-CT, ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về tiếp tục rà soát dừng, giãn hoãn tiến độ và cắt giảm các dự án đầu tư

05/08/2014

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: