Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” tháng 8 năm 2018

04/09/2018

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: