Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của TT HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

14/09/2018

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: