Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

16/08/2021

Xem video Clip tại địa chỉ sau đây:

https://vinhphuc.gov.vn/Pages/chitietvideo.aspx?ItemID=775

Các tin đã đưa ngày: