Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2018 (12/03/2019)

Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2018

Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018) (25/02/2019)

Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018)

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (25/02/2019)

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI

V/v phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 (29/01/2019)

V/v phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

V/v tăng cường thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT (29/01/2019)

V/v tăng cường thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (17/12/2018)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 07/12 - 09/12/2018 (23/11/2018)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 07/12 - 09/12/2018

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2018) (26/10/2018)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2018)

Quy định về giờ làm việc mùa Đông (15/10/2018)

Thông báo giờ làm việc mùa đông .
Các tin đã đưa ngày: