Thông báo kết quả hội nghị giao ban HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc (02/03/2017)

Thông báo kết quả hội nghị giao ban HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017 (02/03/2017)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017

Chương trình giám sát của TT HĐND tỉnh năm 2017 (02/02/2017)

Chương trình giám sát của TT HĐND tỉnh năm 2017

Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2017 (02/02/2017)

Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2017

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI (24/11/2016)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI

Thông báo thay đổi thời gian giám sát theo Kế hoạch số 37 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (18/11/2016)

Thông báo thay đổi thời gian giám sát theo Kế hoạch số 37 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2016) (18/11/2016)

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2016)

V/v chuẩn bị hồ sơ xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh (22/10/2016)

V/v chuẩn bị hồ sơ xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI (08/10/2016)

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI

Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát tình hình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai các dự án, công trình năm 2016 theo Luật Đầu tư công (21/09/2016)

Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát tình hình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai các dự án, công trình năm 2016 theo Luật Đầu tư công
Các tin đã đưa ngày: