Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh (16/11/2020)

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI (09/11/2020)

Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI

Tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (09/11/2020)

Tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 8h30 ngày 18/11/2020 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh (09/11/2020)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 8h30 ngày 18/11/2020 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 8h00 ngày 30/10/2020 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh (27/10/2020)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 8h00 ngày 30/10/2020 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh

Thông báo dự kiến nội dung,chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp cuối năm 2020) (23/10/2020)

Thông báo dự kiến nội dung,chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp cuối năm 2020)

Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế- ngân sách trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVI (22/10/2020)

Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế- ngân sách trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVI

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (19/10/2020)

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Kế hoạch Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh (14/08/2020)

Kế hoạch Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 (29/07/2020)

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021
Các tin đã đưa ngày: