Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra 3 ngày bắt đầu từ ngày 06/7 - 08/7/2017 (15/06/2017)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra 3 ngày bắt đầu từ ngày 06/7 - 08/7/2017

Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và kỳ họp thứ thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017) (09/06/2017)

Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và kỳ họp thứ thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017)

Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017) (31/05/2017)

Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2017)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (15/05/2017)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Kế hoạch khảo sát các khoản đóng góp của học sinh trong các trường THCS, Tiểu học, mầm non công lập trên địa bàn tỉnh (08/05/2017)

Kế hoạch khảo sát các khoản đóng góp của học sinh trong các trường THCS, Tiểu học, mầm non công lập trên địa bàn tỉnh

Thông báo kết quả hội nghị giao ban HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc (02/03/2017)

Thông báo kết quả hội nghị giao ban HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017 (02/03/2017)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017

Chương trình giám sát của TT HĐND tỉnh năm 2017 (02/02/2017)

Chương trình giám sát của TT HĐND tỉnh năm 2017

Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2017 (02/02/2017)

Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2017

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI (24/11/2016)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI
Các tin đã đưa ngày: