Kế hoạch Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh (14/08/2020)

Kế hoạch Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 (29/07/2020)

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021

Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp vào 8h00 ngày 31/7/2020 tại phòng họp số 1 HĐND - UBND tỉnh (28/07/2020)

Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp vào 8h00 ngày 31/7/2020 tại phòng họp số 1 HĐND - UBND tỉnh

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (13/07/2020)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (03/06/2020)

Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh

Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (01/06/2020)

Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào 8h00 ngày 15/5/2020 tại phòng họp số , trụ sở HĐND - UBND tỉnh (19/05/2020)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào 8h00 ngày 15/5/2020 tại phòng họp số , trụ sở HĐND - UBND tỉnh

Làm việc về công tác tuyển dụng giáo viên năm 2020 và thực hiện Cthị thị số 16/CT-TTg của TTCP (07/04/2020)

VV làm việc về công tác tuyển dụng giáo viên năm 2020 và thực hiện Cthị thị số 16/CT-TTg của TTCP

Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh. (06/04/2020)

Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh.

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (06/04/2020)

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Các tin đã đưa ngày: