Kế hoạch giám sát chuyên đề v/v thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

14/09/2017

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: