Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Thời gian 14h00 ngày 15-6-2022 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND – UBND tỉnh)

08/06/2022

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: