Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. (27/06/2019)

Sáng 25/6/2019, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn của huyện Yên Lạc sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI....

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo kết quả công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án tỉnh (27/06/2019)

Chiều 25/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo kết quả công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra...

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định chế độ khen thưởng cho HSSV và giáo viên có học sinh giỏi (27/06/2019)

Sáng 25/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra tờ trình đề Nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND tỉnh quy định ...

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước kỳ họp thứ 12 (27/06/2019)

Chiều 26/6, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; ...

Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI (25/06/2019)

Ngày 19/6/2019, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI.

Thẩm tra báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (25/06/2019)

Ngày 20/6/2019, tại Công an tỉnh, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019....

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (25/06/2019)

Chiều 24/6, tại Sở Tài chính, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm...

Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. (25/06/2019)

Sáng 24/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (10/06/2019)

Sáng 7/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh....

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Vĩnh Tường (31/05/2019)

Sáng 30/5/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ...
Các tin đã đưa ngày: