Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế khối tiểu học, mầm non năm 2019 (15/10/2019)

Ngày 15/10/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế khối tiểu học, mầm non năm 2019. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra...

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường (15/10/2019)

Chiều 14/10/2019, tại huyện Vĩnh Tường, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường...

Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công (15/10/2019)

Ngày 14/10/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra: Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ...

Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cơ chế đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (15/10/2019)

Chiều 14/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cơ chế đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa - thể thao và du lịch tại huyện Yên Lạc (15/10/2019)

Sáng ngày 15/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch tại huyện Yên Lạc...

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh (14/10/2019)

Chiều 11/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án sử dụng số tiền thuê đất về ngân sách cấp tỉnh...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh: Trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh về công tác thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (10/10/2019)

Sáng 10/10/2019, tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn ...

Thường trực HĐND tỉnh: Tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2019 (09/10/2019)

Sáng ngày 7/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì phiên họp...

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh tại UBND huyện Bình Xuyên (09/10/2019)

Sáng ngày 08/10/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tại UBND huyện Bình Xuyên. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị....

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa, xã hội, thể dục thể thao (09/10/2019)

Sáng 9/10/2019, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện Sông Lô từ năm 2017 đến nay. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì buổi giám sát....
Các tin đã đưa ngày: