Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (23/06/2017)

Sáng 23/6/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra chuyên đề chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (23/06/2017)

Tiếp tục chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI. Chiều 22/6/2017, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết chuyên đề...

Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (23/06/2017)

Sáng 23/6/2017, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVI....

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (22/06/2017)

Ngày 20/6/2017, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuyên đề trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (22/06/2017)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chiều 21/6/2017 tại Sở Y tế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết chuyên đề: Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh...

Ban KT-NS, HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 (21/06/2017)

Sáng 21/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (21/06/2017)

Ngày 21/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Vĩnh Tường và Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tam Dương đã có buổi tiếp xúc cử tri một số địa phương trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI....

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (20/06/2017)

Chiều ngày 19/6/2017 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ...

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường (20/06/2017)

Sáng 19/6/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị..

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (20/06/2017)

Ngày 20/6, tại Sở Tư pháp, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình triển khai Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và 2 chuyên đề: Quy định định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng...
Các tin đã đưa ngày: