Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn huyện Tam Đảo (27/04/2017)

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 27/4/2017 Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn huyện Tam Đảo....

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (26/04/2017)

Ngày 25/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016 tại huyện Vĩnh Tường...

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (21/04/2017)

Ngày 21/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giám sát...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh (15/04/2017)

Sáng ngày 14/4/2017, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện Luật thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Bình Xuyên và địa bàn tỉnh. ...

Thị ủy Phúc Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (29/03/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sáng 29/3/2017, Thị ủy Phúc Yên tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn (24/03/2017)

Sáng 23/3/2017, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh (19/03/2017)

Ngày 18/3/2017, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (12/03/2017)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát, sáng 10/3/2017 Đoàn giám sát do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Yên Lạc (09/03/2017)

Tiếp tục chương trình công tác, sáng 09/3/2017 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Lạc và UBND xã Liên Châu về việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới. ...

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tam Dương và UBND 12 xã trong huyện về việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa (07/03/2017)

Sáng 07/3/2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Tam Dương và UBND 12 xã trên địa bàn huyện về việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới. ...
Các tin đã đưa ngày: