Hội nghị trực tuyến tham gia chất vấn Chánh án TAND Tối cao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị trực tuyến tham gia chất vấn Chánh án TAND Tối cao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (25/03/2013)

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Tam Đảo. (20/03/2013)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Theo báo cáo của UBND huyện Tam Đảo, chương trình giáo dục phổ thông cơ bản đảm bảo, đáp ứng xu thế phát triển của xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Vĩnh Yên.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Vĩnh Yên. (20/03/2013)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Đồng chí Hồ Thị Thuỷ kết luận giám sát Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở Giáo dục và đào tạo, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên môi trường.
Giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đối với ngành  Y tế

Giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đối với ngành Y tế (15/03/2013)

Đoàn ĐBQH tỉnh đi thực tế Dự án Trung tâm y tế thành phố VĩnhYên <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo với đoàn việc thực hiện vốn từ trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006- 2012 cho các hạng mục công trình xây dựng Bệnh viên đa khoa huyện; Bệnh viên đã khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010.
Các tin đã đưa ngày: