Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu

17/12/2018

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu, kết quả như sau:

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: