Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình dự khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2016-2021

26/01/2019

Sáng 25/12, HĐND thành phố Phúc Yên khóa III tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-202 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự.

Năm 2018, thành phố Phúc Yên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 giảm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số tồn kho cao; ngành chăn nuôi khủng hoảng thừa…Nhưng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn ổn định, 9/11 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 8,3% so với cùng kỳ và vượt 18% kế hoạch. Trong đó, ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 3%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,3%; các ngành dịch vụ tăng 7,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt trên 23.900 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. UBND thành phố đã có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cơ sở; chú trọng công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường…

Trong năm, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm  được quan tâm đúng mức. Ước năm 2018, thành phố giải quyết việc làm cho 1,7 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,08%.

Với chủ đề năm 2019 “Tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị thành phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp”, thành phố Phúc Yên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp các tuyến đường, tuyến phố và quản lý trật tự cho xứng tầm thành phố. Phấn đấu năm 2019, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 6,5%-7% so với năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 572,8 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 1,8 -2 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% so với năm 2018. Phấn đấu hết năm 2019, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt khoảng 97%, dân cư nông thôn đạt 95%.

Trong 2 ngày, 25 và 26/12, HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến vào 19 báo cáo, tờ trình; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; thảo luận, chất vấn và tham gia chất vấn tại hội trường; thông qua dự thảo các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: