UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2018

26/12/2018

Ngày 25/12/2018, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2018 để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Khánh Linh


Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030; Tờ trình thành lập 2 thị trấn Bá Hiến và Đạo Đức (Bình Xuyên); dự kiến chương trình công tác năm 2019; dự thảo Quyết định Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019...

Qua báo cáo, tờ trình cho thấy: Sau 2 năm triển khai nghị quyết, hệ thống tổ chức mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Việc nâng cấp xã Bá Hiến, xã Đạo Đức thành thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng; phát huy những lợi thế, tiềm năng của địa phương về công nghiệp - dịch vụ, tạo động lực phát triển huyện và các vùng lân cận.

Theo dự thảo Quyết định Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, hệ số điều chỉnh giá đất là căn cứ để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng chung cho tất cả các vùng và địa bàn hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đối với Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung quy định khuyến khích thực hiện các hình thức tổ chức việc cưới: Dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự tiệc cưới; Tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt thay cho tiệc mặn; khuyến khích nên tổ chức tại nhà văn hóa của khu dân cư (nếu có); Tổ chức lễ cưới tập thể cho nhiều đôi...

khích các hoạt động trong tổ chức việc tang: Tổ chức các hình thức hỏa táng, điện táng; Hạn chế mang vòng hoa viếng để tránh lãng phí (khuyến khích dùng vòng hoa luân chuyển, nên dùng hoa tươi, không dùng hoa giả, hoa nhựa gây ô nhiễm môi trường)...

Về Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2019: Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển KTXH của tỉnh...

Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao. Tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; sớm giao kế hoạch và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ năm 2019 từ những tháng đầu năm.

Tiếp tục đôn đốc thu ngân sách. Sớm tiến hành triển khai công tác đảm bảo ANTT, ATVSTP, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Sớm tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi. Tổ chức thực hiện tốt quyết định của UBND tỉnh về tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân nguồn vốn, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Sớm chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019. Đối với kế hoạch đầu tư công, tài chính ngân sách năm 2019 phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn thi hành. Ưu tiên bố trí vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiến hành rà soát các dự án hoàn thành chưa được bố trí vốn.

Đối với các dự án chuyển tiếp thực hiện theo đúng tiến độ; dự án mới khởi công phải đảm bảo theo đúng quy định. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện các giải pháp đảm bảo tài chính. 10% dự phòng đầu tư công mà Chính phủ cho phép, giao Sở KH&ĐT, chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất, thực hiện theo đúng quy định. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2019, căn cứ chỉ tiêu được giao, giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị xong trước ngày 31/12/2018.

Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019 đã được UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ...

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: