Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải

20/03/2019

Sáng ngày 19/3, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hiện nay, có 11 dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và 9 dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hoàn thành các dự án. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực của một số cán bộ làm công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB còn hạn chế; vướng mắc liên quan đến các văn bản pháp luật hướng dẫn trình tự thực hiện dự án; việc chấp hành pháp luật đất đai của một bộ phận người dân chưa tốt; công tác xây dựng các khu tái định cư còn chậm. Tại buổi giám sát, ý kiến các đại biểu đề nghị hai Sở làm rõ các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện các dự án bồi thường, GPMB; nguồn vốn bố trí cho công tác  bồi thường, GPMB; công tác tái định cư thực hiện các dự án; tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan.

Đánh giá cao một số kết quả trong công tác bồi thường, GPMB của 2 sở Xây dựng và Giao thông vận tải đối với các dự án do 2 sở làm chủ đầu tư, góp phần vào sự phát triển KTXH của tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của các dự án và đề nghị 2 sở cần quan tâm giải quyết các dự án tái định cư, công khai minh bạch quá trình triển khai các dự án để nhân dân biết, thực hiện; phối hợp với các sở, ngành địa phương làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế dự án; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường, GPMB. Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo, đánh giá chi tiết từng dự án cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, căn cứ thực tiễn triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành về công tác bồi thường GPMB để đề xuất với HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành nghị quyết mới phù hợp với tình hình thực tiễn liên quan đến công tác bồi thường, GPMB.

PV

Các tin đã đưa ngày: