Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Đảo

02/04/2019

Ngày 2-4-2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Đảo. Dự buổi giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vĩnh Yên, những năm qua công tác quản lý đất đai, thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội. UBND thành phố đã thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và các quy định của Nhà nước, của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật; luôn có sự phối hợp giữa UBND thành phố và các cơ quan Nhà nước liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; công tác giải quyết, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của công dân, tổ chức liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện nghiêm túc…Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Nhiều hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho Nhà nước, ảnh hưởng đến tiến độ dự án; một số dự án người dân có đất, tài sản bị thu hồi không phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng…

Việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, các chương trình, đề án, dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được UBND huyện triển khai thực hiện tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Giai đoạn từ 1-1-2016 đến 31-12-2018, UBND huyện đã tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 39 dự án. Trong đó đến 31-12-2018 đã cơ bản hoàn thành xông công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư 11 dự án…Tuy nhiên, việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án còn chưa thực sự linh hoạt, khoa học; sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc giữa các chủ đầu tư, UBND các xã chưa thực sự hiệu quả…

Qua các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND huyện Tam Đảo cần làm rõ một số nội dung: Việc thẩm định, khảo sát các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng có dự án nào phát sinh phải bổ sung nguồn lực; việc bồi thường giải phóng mặt bằng có song song với việc xây dựng các khu tái định cư để cho nhân dân sớm ổn định đời sống; giá bồi thường giải phóng mặt bằng có hợp lý so với thời điểm hiện nay; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải phóng mặt bằng; công tác tuyên truyền, công khai minh bạch các dự án giải phóng mặt bằng; việc giải quyết khiếu nại của công dân, tổ chức liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng; việc lấn chiếm, tạo lập tài sản và sử dụng trái phép đất đã thu hồi…Đồng thời đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND huyện Tam Đảo tiếp thu các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo gửi đến Thường trực HĐND tỉnh làm cơ sở để giám sát UBND tỉnh về công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: