Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng tại UBND huyện Vĩnh Tường

03/04/2019

Sáng ngày 3-4-2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng tại UBND huyện Vĩnh Tường. Dự buổi giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng một số khu, cụm công nghiệp như: khu công nghiệp Chấn Hưng, Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Cụm kinh tế- xã hội Tân Tiến…đã bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 10 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để thống nhất các nội dung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt kết quả cao nhất…Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Nhân dân một số xã, thị trấn chưa đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay, đặc biệt là các dự án Nhà nước thu hồi đất còn có sự so sánh mức bồi thường hỗ trợ đối với các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng theo cơ chế thỏa thuận; một số xã, thị trấn công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, buông lỏng; việc giới thiệu địa điểm quy hoạch các khu tái định cư còn chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương nơi có thu hồi đất, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn kéo dài; quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thường xuyên có sự thay đổi, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý các vấn đề chuyển tiếp…

Tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND huyện Vĩnh Tường đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh các dự án đi vào hoạt động, thúc đẩy kinh tế- xã hội của địa phương và tỉnh phát triển. Từ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện, đồng chí đề nghị: Cần có sự tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong bồi thường giải phóng mặt bằng; củng cố, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho bộ máy làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ huyện đến xã; vận động, tuyên truyền, đối thoại với nhân dân để tạo ra sự đồng thuận trước khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng; cần có sự thống nhất về trình tự, quy trình trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; kiến nghị điều chỉnh bổ sung giá bồi thường cho phù hợp với thực tế…

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: