Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh: Giám sát tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

08/04/2019

Ngày 8/4/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc thực hiện chính sách pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua báo báo của 03 đơn vị tại buổi giám sát cho thấy hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện cơ bản được quan tâm và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Huyện Yên Lạc có trung tâm y tế hiện xếp loại 3, với 02 cơ sở khám chữa bệnh; có 17/17 trạm Y tế xã, thị trấn được xây dựng kiên cố, diện tích bảo đảm quy định Tiêu chí Quốc gia về y tế xã; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động y tế của huyện được đầu tư, xây dựng; đội ngũ y bác sỹ được tăng cường về lực lượng, nâng cao năng lực chuyên môn từ đó chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên đáng kể. Trong đó, tỷ lệ người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế trên địa bàn huyện đã ngày càng mở rộng, quyền lợi của người tham gia BHYT được giải quyết kịp thời, đầy đủ. Trung tâm y tế cùng cơ quan BHXH phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.  

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đã yêu cầu 03 đơn vị giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: Công tác xã hội hóa y tế, công tác tuyên truyền; làm rõ một số số liệu trong báo cáo; công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong đó có khám chữa bệnh về BHYT...

Kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả của ngành y tế Yên Lạc trong những năm vừa qua, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới UBND huyện, Trung tâm y tế huyện, Bảo hiểm xã hội tập trung vào một số nhiệm vụ như: Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý về y tế trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ và nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thầy thuốc, cán bộ quản lý, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát những cảnh báo của cơ quan Bảo hiểm y tế để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện đúng các quy định trong thanh quyết toán khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của đơn vị, cung cấp đầy đủ các dịch vụ, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh phát triển BHYT toàn dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế trên địa bàn huyện...Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, tiếp thu, giải trình, bổ sung vào báo cáo theo ý kiến của thành viên đoàn giám sát và gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 14/4/2019. ./.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: