Đoàn Giám sát HĐND tỉnh: Giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

24/04/2019

Sáng 23/4/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát  việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, một số sở, ngành liên quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là bệnh viện tuyến tỉnh hạng I, với quy mô 750 giường bệnh kế hoạch. Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến cuối của tỉnh có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Hiện tại, bệnh viện có tổng số 799 cán bộ trong đó có 216 bác sỹ; bệnh viện có 399 trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, đặc biệt Bệnh viện đã có một số trang thiết bị mới hiện đại như: Hệ thống chụp MRI 1.5 Tesla, hệ thống SPECT/CT2 (chẩn đoán ung thư và ung thư di căn), hệ thống thăm dò điện sinh lý tim, hệ thống chụp can thiệp tin mạch.... Trong công tác khám bệnh, chữa bệnh số lượt người đến bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh và điều trị ngày càng tăng: Năm 2016 là trên 127 nghìn lượt người, 2017 là trên 131 nghìn lượt và 2018 là trên 165 nghìn lượt người khám chữa bệnh; kỹ thuật khám chữa bệnh phân tuyến của bệnh viện năm 2018 đạt 84% và 926 kỹ thuật vượt tuyến (chiếm 41%). Nhìn chung, bệnh viện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đúng quy chế chuyên môn và phạm vi chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người bệnh; bệnh viện cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho người bệnh và đảm bảo quyền lợi trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cho người có thẻ BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối với khám chữa bệnh BHYT, bệnh viện đảm bảo đầy đủ các thủ tục và cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định của cơ quan BHXH, quản lý và sử dụng kinh phí do cơ quan BHXH tỉnh tạm ứng thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn,  hạn chế trong công tác khám chữa bệnh, khám chữa bệnh BHYT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh như: Bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng nên ảnh hưởng nhiều đến việc đầu tư trang thiết bị y tế, triển khai nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; bất cập về các văn bản chỉ đạo trong hoạt động khám chữa bệnh điển hình là về giá dịch vụ khám chữa bệnh; bất cập trong công tác thanh quyết toán BHYT; tình trạng một bộ phận bệnh nhân chưa chấp hành tốt những quy định của Bệnh viện....

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm rõ một số nội dung như: Tách số liệu khám chữa bệnh và số liệu khám chữa bệnh BHYT; công tác xã hội hóa y tế; đánh giá, so sánh về chất lượng bệnh viện đối với những bệnh viện đa khoa các tỉnh lân cận; việc chuẩn bị nguồn nhân lực, sơ sở vật chất và các điều kiện khác cho giai đoạn 2018 – 2020 và các năm tiếp theo; những khó khăn trong quản lý khi thực hiện sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh; công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh với Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT; những khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đào tạo đội ngũ cán bộ của bệnh viện...

Kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong công tác khám bệnh, bệnh và khám chữa bệnh BHYT của bệnh viện Đa khoa tỉnh trong những năm qua. Đồng thời trong thời gian tới Bệnh viện quan tâm vào một số nhiệm vụ như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT cho đội ngũ cán bộ y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT; tăng cường  công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ bác sỹ trình độ chuyên sâu, chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong giai đoạn tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để thực hiện tốt các chính sách về BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh  BHYT; có giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao trong nghị Nghị quyết số 03 - NQ/TU, ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030./.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: