HĐND tỉnh Vĩnh Phúc: Tổ chức kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường)

26/04/2019

Ngày 26/4/2019, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ họp, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  cho biết tại Điều 3, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, đã quy định bãi bỏ một số điều về thẩm quyền của Thường trực HĐND đối với việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Vì vậy, kể từ ngày 13/9/2018 thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án là do HĐND tỉnh. Do đó, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, dân chủ thảo luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn và cân nhắc thật kỹ để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của kỳ họp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp nghe các đồng chí giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư,Tài Chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày 21 tờ trình, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trình tại kỳ họp; nghe Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban thuộc lĩnh vực được phân công.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết về : Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, phân bổ chi tiết nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2019, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ chi tiết nguồn vốn chuẩn bị đầu tư; phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn Dự phòng đầu tư công; điều chỉnh Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020 theo nghị quyết 91/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh; ban hành chính sách hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phân bổ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; bổ sung danh mục các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách …vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thu về ngân sách cấp tỉnh số tiền thuê đất phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với diện tích đất còn lại của khu công nghiệp Bá thiện và phê duyệt chủ trương đầu tư cho 13 dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, để nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh có kế hoạch tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết để các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh../.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: