Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

12/05/2019

   

Sau khi tiến hành giám sát tại 05 huyện, thành phố và đi thực tế 10 trường học đại diện các cấp học mầm non và phổ thông; sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. 

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục chỉ đạo, đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà trường; đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh. Cùng với đó, tích cực tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành. Việc đầu tư cơ sở vật chất trường học đã được điều chỉnh giữa các cấp học cho phù hợp với nhu cầu thực tế, nhất là đối với bậc học mầm non.

Hiện toàn tỉnh có 490/503 trường đã đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 97%. Trong số 13 trường chưa đạt chuẩn có 9 trường trung học cơ sở và 4 trường trung học phổ thông. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng cho cơ sở vật và thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Toàn ngành có hơn 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ. Ngành Giáo dục cũng luôn giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, học sinh Vĩnh Phúc tham dự và đạt thứ hạng cao ở hầu hết các cuộc thi và sân chơi trí tuệ các cấp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn còn nhiều hạn chế, khó khăn: Hiện toàn tỉnh còn 13 trường chưa đạt chuẩn mức độ 1 theo thông tư cũ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 29 trường quá hạn không công nhận chuẩn quốc gia và 63 trường đến hạn phải công nhận lại chuẩn quốc gia năm 2019, trong đó có nhiều trường rất khó khăn về cơ sở vật chất và thiếu đội ngũ giáo viên; sĩ số học sinh trong lớp vượt so với quy định. Đặc biệt, từ năm 2019, việc công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các cấp bậc học được thực hiện theo các thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo càng trở nên khó khăn hơn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ những nội dung: Về quy hoạch mạng lưới trường lớp; trách nhiệm của ngành trong phối hợp với các ngành, địa phương về đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn; công tác tuyển dụng giáo viên; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt, đánh giá rõ hơn hiệu quả, chất lượng, sự đồng bộ các thiết bị dạy học được đầu tư; thống kê số trường đã đạt chuẩn nhưng cơ sở vật chất còn thực sự khó khăn và vẫn nợ tiêu chí đạt chuẩn. 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát lại mạng lưới trường lớp, từ đó có kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư các công trình giáo dục theo lộ trình, thứ tự ưu tiên. Đồng thời, tập trung xây dựng đủ phòng học, quan tâm xây dựng các công trình phụ trợ, nhất là công trình vệ sinh trường học. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để thực hiện giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới, nghiên cứu đề xuất với tỉnh bổ sung số cán bộ quản lý còn thiếu cho các nhà trường, có cơ chế để huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục có hiệu quả, không nên chạy theo thành tích mà dễ dãi trong việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn./.

Văn Độ

Các tin đã đưa ngày: