Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

23/05/2019

Sáng ngày 22/5/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Bình Xuyên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên đã báo cáo kết quả triển khai 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp, cụ thể là Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22-11-2015 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 (nghị quyết 201); Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về một số chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết 202); Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Nghị quyết 33). Sau quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 trên địa bàn huyện Bình Xuyên, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách, công tác tưới tiêu được vận hành, điều tiết đồng bộ theo hệ thống, các công trình thủy lợi của doanh nghiệp đảm bảo hoạt động hiện quả hơn, cung cấp kịp thời nước tưới phục vụ gieo trồng theo đúng khung thời vụ. Thực hiện Nghị quyết số 201 các đối với các nội dung hỗ trợ do UBND huyện làm chủ đầu tư hỗ trợ giống vật nuôi trên địa bàn huyện tính đến hết năm 2018 đã hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ mua mới lợn nái ngoại hậu bị, hỗ trợ bình tuyển bò cái nền, bò đực giống; đối với các nội dung hỗ trợ UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ gần 14 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ giá giống lúa chất lượng, rau quả Vietgap, ngô biến đổi gen, chăn nuôi thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp, công tác dồn điền đổi ruộng. Thực hiện Nghị quyết số 202, UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền, triển khai đến các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay chưa có doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện 03 nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa có doanh nghiệp tiếp cận chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị quyết 202; sản xuất nông nghiệp chịu tác động từ diễn biến phức tạp của thời tiết và thị trường trong khi giá sản phẩm nông nghiệp thấp nên không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, lẻ, manh mún, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, nên chưa khuyến khích nông dân mạnh dạn dạn đầu tư áp dụng KHKT vào sản xuất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức, việc tuyên truyền triển khai cơ chế hỗ trợ của tỉnh về các cơ chế chưa sâu....

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan làm rõ một số nội dung như: Đánh giá hiệu quả thực hiện từng nghị quyết trong đó phân tích rõ từng nội dung những gì làm được, những gì chưa làm được còn găp khó khăn, vướng mắc gì? Đưa ra những giải pháp cụ thể để nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp địa phương. Nguyên nhân việc hỗ trợ cho nông nghiệp được quan tâm nhưng người dân vẫn bỏ rộng? Về hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp với từng nội dung cụ thể?...

Kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Đồng chí cho biết, những kiến nghị với đoàn giám sát sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung giải quyết trong thời gian tới và yêu cầu UBND huyện hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của thành viên đoàn giám sát gửi về Thường trực HĐND tỉnh vào cuối tháng 5/2019./.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: