Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tại UBND huyện Yên Lạc

24/05/2019

Sáng ngày 23/5/2018, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát UBND huyện Yên Lạc về kết quả triển khai Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22-11-2015 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 (nghị quyết 201); Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về một số chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết 202); Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Nghị quyết 33) trên địa bàn huyện Yên Lạc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, thực hiện 03 nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong thời gian qua đã có tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp địa phương: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ngày càng tăng, giá trị năm 2018 đạt 1.512.5 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi (từ 44% ngành nông nghiệp năm 2015 lên 48,6% năm 2018), giảm tỷ trọng ngành trồng trọt (từ chiếm 51% ngành nông nghiệp năm 2015 xuống chiếm 46% năm 2018); cơ cấu cây trồng thay đổi theo hướng tích cực, diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng dần thay thế các giống lúa cũ; cơ giới hóa nông nghiệp ngành càng mở rộng; việc hỗ trợ tinh lợn ngoại, bò thịt, bò sữa thay thế lợn nái ngoại đã góp phần nâng cao năng xuất chăn nuôi, chất lượng thịt, sữa góp phần tăng năng xuất ngành chăn nuôi; năng xuất, sản lượng, chất lượng thủy sản ngày càng được nâng cao (năm 2015 năng xuất 39,2 tạ/ha; năm 2018 năng xuất 42,36 tạ/ha).

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND, các phòng, Ban của UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã của huyện Yên Lạc đã phát biểu cụ thể tình hình thực tiễn triển khai 03 nghị quyết về nông nghiệp tại địa phương, đó là: Chưa có doanh nghiệp tiếp cận được chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo nghị quyết 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh; quy mô tối thiểu để tổ chức, cá nhân (trừ doanh nghiệp) tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết là 3ha, là cao so với thực tế địa phương nên chưa khó đáp ứng điều kiện hỗ trợ; kinh phí cho việc nạo vét kênh mương thấp so với thực tiễn nên khó áp dụng, hiệu quả không cao; việc cải tạo, sửa chữa kênh mương nội đồng chưa kịp thời; nhu cầu kinh phí diệt chuột của một số xã cao so với hỗ trợ của chính sách.... Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra một số đề xuất như: Nghiên cứu giao cho cấp huyện quản lý luồng tiêu; đầu tư thêm hệ thống kênh mương tại một số xã; lưới chắn rác nên đầu tư, quản lý theo từng cụm, do một tổ thực hiện sẽ mang lại hiệu quả hơn; khi thực hiện nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND cần xem xét đơn giản hóa đối với từng nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu chăn nuôi, thủy sản tập trung theo hướng ngân sách tỉnh đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho chủ hộ thực hiện, không theo hướng đầu tư công.

Đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện  và các ngành chuyên môn giải trình thêm một số nội dung như: Làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện 3 nghị quyết tại địa phương; mối quan hệ phối hợp triển khai các nghị quyết giữa huyện, xã, cơ quan thủy nông, UBND tỉnh có gì vướng mắc? bổ sung số liệu tổng diện tích tưới trong 3 năm qua tại huyện; số liệu cụ thể về công tác dồn thửa, đổi rộng? Đánh giá chất lượng phục vụ tưới tiêu của công ty thủy lợi; nguyên nhân nghị quyết 202/2015/NQ-HĐND chưa thực hiện trên địa bàn huyện? ....

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao việc tổ chức thực hiện 03 nghị quyết của huyện cũng như những tác động tích cực từ việc triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương. Đồng chí yêu cầu UBND huyện tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát để chỉnh sửa, bổ sung báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/5/2019; đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh rà soát từng nội dung, đặc biệt là tính pháp lý của nghị quyết để giúp Thường trực HĐND tỉnh có cơ sở giám sát UBND tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có định hướng mới tạo điều kiện phát triển nông nghiệp địa phương./.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: