Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/06/2019

Chiều 24/6, tại Sở Tài chính, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và dự thảo Nghị quyết về quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nhiều nhiệm vụ chi đã được bố trí ngay trong dự toán đầu năm, tránh dàn trải. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cơ bản thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành...6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiết kiệm từ dự toán chi thường xuyên dành để chi cải cách tiền lương hơn 553 tỷ đồng; tiết kiệm các khoản chi tiêu thường xuyên để chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ của một số ngành như: Y tế hơn 47 tỷ đồng; Xây dựng trên 350 triệu đồng; Sở Giao thông vận tải trên 300 triệu đồng….

Về tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Tài chính đã cắt giảm được trên 2,5 tỷ đồng từ thẩm định quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản của 63 hồ sơ; cắt giảm trên 1,1 tỷ đồng từ việc thẩm định mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cắt giảm được trên 11,8 tỷ đồng từ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công của 17 dự án. Sở Xây dựng cắt giảm gần 283 tỷ đồng từ thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, phương án khảo sát xây dựng 85 dự án…Riêng đối với cấp huyện đã cắt giảm được trên 16,3 tỷ đồng từ thẩm tra dự toán, đấu thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Theo dự thảo Nghị quyết về quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh dự kiến phân bổ 70 % kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng Công an tỉnh; phân bổ 30% để chi cho Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và chi hỗ trợ chốt cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; các nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thực hiện khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông.

Về nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ được chi ở mức 1 triệu đồng/đề án; 500.000 đồng/kế hoạch, chương trình; 100.000 đồng/người/ngày cho các lực lượng trực tiếp tham gia.

Tại hội nghị, Đoàn thẩm tra cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và dự thảo Nghị quyết về quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Các đại biểu cũng đề nghị các đơn vị bổ sung các số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, chống lãng phí của từng lĩnh vực; tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch thấp; đánh giá kỹ về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tổng số dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện; có đánh giá khách quan về hiệu quả, hạn chế trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước…

Đối với dự thảo Nghị quyết về quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, các đại biểu đề nghị cần làm rõ đối tượng cụ thể; bổ sung thêm kinh phí cho lực lượng Công an tỉnh; tăng mức chi cho việc xây dựng các chương trình đề án đảm bảo an toàn giao thông; làm rõ mức chi để khắc phục điểm đen.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo, trong đó cần có đề cương chi tiết cụ thể, đồng bộ, thống nhất các số liệu, có bảng biểu để đánh giá thực chất kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, bổ sung, đánh giá sâu các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa cũng đề nghị Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, thống nhất ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng TTGTĐTD
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: