Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định chế độ khen thưởng cho HSSV và giáo viên có học sinh giỏi

27/06/2019

Sáng 25/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra tờ trình đề Nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND tỉnh quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì buổi thẩm tra. 

Năm 2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 53 tăng mức thưởng cho học sinh, sinh viên và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi. Nghị quyết đã có tác động tích cực đến phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của tỉnh. Tuy nhiên, so với sự phát triển chung của cả nước, tỉnh, chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của tỉnh và chưa mang tính chất đột phá, thấp hơn so với một số tỉnh thành trong cả nước. Trong khi đó, số học sinh giỏi đoạt giải các môn văn hóa trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế rất ít. Mặt khác, theo Nghị quyết 53, học sinh đoạt giải trong các cuộc thi về kiến thức văn hóa, kỹ năng nghề, khoa học kỹ thuật cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức (ngoài cuộc thi học sinh giỏi cuối cấp) không được thưởng, do đó không đảm bảo tính thống nhất, công bằng trong chính sách khen thưởng của tỉnh. Để động viên, khuyến khích công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi là rất cần thiết.

Các giải pháp thực hiện chính sách được đưa ra trong dự thảo Nghị quyết là tăng mức thưởng đối với học sinh, sinh viên và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; bổ sung đối tượng được thưởng đối với học sinh đạt giải các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh (không phải kỳ thi học sinh giỏi cuối cấp). Cụ thể: Học sinh, sinh viên đạt giải thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi các môn học, thi kỹ năng nghề, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải nhất tăng từ 14 triệu lên 40 triệu đồng, giải nhì từ 10 lên 30 triệu đồng, giải 3 từ 6 lên 20 triệu đồng và khuyến khích từ 4 triệu lên 15 triệu đồng...Cùng với đó, bổ sung học sinh đạt giải thi học sinh giỏi các môn học, thi khoa học kỹ thuật cấp huyện giải nhất là 400 nghìn đồng, giải nhì 300 nghìn đồng, giải ba 200 nghìn đồng, giải khuyến khích là 150 nghìn đồng; với giải cấp tỉnh sẽ là 1 triệu, 600, 400 và 300 nghìn đồng theo thứ tự nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Tại hội nghị, Đoàn thẩm tra cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm cân nhắc tỷ lệ %  khen thưởng cho giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và thưởng 1 giáo viên hay 1 nhóm giáo viên bồi dưỡng. Nghị quyết chỉ sửa đổi, bổ sung 1 điều khoản nên cần đổi tên Nghị quyết phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; có quy định cụ thể về điều kiện, nguyên tắc thưởng, đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, làm rõ trong tờ trình của UBND tỉnh về lập dự toán, quyết toán kinh phí, cơ chế huy động các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi.

Nguồn: Cổng TTGTĐT

Các tin đã đưa ngày: