Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước kỳ họp thứ 12

27/06/2019

Chiều 26/6, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và các tờ trình: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên; thưởng vượt dự toán thu năm 2015 cho các huyện, thành phố.

 

Dự kiến 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 15.653 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, trong đó, số thu nội địa ước đạt 13.730 tỷ đồng. Ước cả năm, tổng thu ngân sách đạt 29.485 tỷ đồng, đạt 103% dự toán và bằng 89%% so với năm 2018. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong quản lý điều hành, sử dụng ngân sách, các đơn vị dự toán, các cấp, ngành đã thực hiện nghiêm chương trình tổng thể của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Với kết quả thu như dự kiến sẽ đảm bảo nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán; đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi của địa phương.

Về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, với tổng nguồn dự phòng ngân sách được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2019 là 477.537 triệu đồng, đến ngày 12/6, đã sử dụng 76.236 triệu đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể việc tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh cho thấy: Nghị quyết được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và đảm bảo nguyên tắc không làm giảm tính tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị đón tiếp các đoàn khách. Theo đó, nội dung chi và mức chi tối đa được áp dụng theo đúng quy định tại Thông tư 71 của Bộ Tài chính.

Theo Tờ trình về phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Sở Tài chính đã  khẳng định việc xây dựng phương án sử dụng tiền thu được là cần thiết để các cấp, ngành triển khai các bước theo đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, sớm hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các phương án để sử dụng có hiệu quả số tiền thuê đất phát sinh 768,8 tỷ đồng đã thu về ngân sách cấp tỉnh.

Đối với Tờ trình thưởng vượt dự toán thu năm 2015 cho các huyện, thành phố, Sở Tài chính tính toán số ngân sách cấp tỉnh thưởng vượt thu cho các huyện, thành phố với số tiền là 13.038 triệu đồng. Số liệu thưởng này được áp dụng dựa trên các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và số thu ngân sách phát sinh thực tế năm 2015 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo cập nhật số liệu mới nhất về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm để khớp với các báo cáo của UBND tỉnh. Làm rõ các nội dung liên quan đến tổng số nợ đọng thuế phải thu về ngân sách Nhà nước, nguyên nhân vì sao một số nhiệm vụ thu không đạt chỉ tiêu đề ra, việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh… Một số ý kiến cho rằng cần có giải pháp cụ thể để hạn chế tối đa tình trạng phải chuyển nguồn sang năm sau; tính toán kỹ mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế đảm bảo đúng theo quy định và nguồn lực thực tế của tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Tài chính chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, trong đó cần bổ sung thêm các số liệu liên quan đến kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 theo ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn thẩm tra. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ các căn cứ thực tiễn và cơ sở pháp lý, tham khảo một số tỉnh, thành phố tương đồng để xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết, đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành và phù hợp với khả năng nguồn ngân sách của tỉnh.

Nguồn: Công TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: