Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước kỳ họp thứ 12.

29/06/2019

Chiều 28/6, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Tính đến ngày 31/5, tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 6.232,354 tỷ đồng, gồm: 6.114,7 tỷ đồng ngân sách địa phương giao đầu năm và 117,654 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu; trong đó có 1.760,487 tỷ đồng đã chuyển cân đối về ngân sách cấp huyện. Dự kiến khối lượng thực hiện đến 30/6/2019 là 1.904,208 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch giao; giải ngân 1.896,207 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch vốn giao.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 vẫn tương đương so với cùng kỳ năm 2018 và tỷ lệ giải ngân của cả nước; nguồn vốn đầu tư công được bố trí đảm bảo cho các dự án thực hiện, không có tình trạng thi công vượt kế hoạch vốn, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, nếu so với các tỉnh có điều kiện tương đương thì tỷ lệ giải ngân chưa cao và đến nay chưa giao hết chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình triển khai nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo các cấp, ngành tập trung theo dõi tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, dự kiến giải ngân kế hoạch năm 2019 đạt khoảng 6.232 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch giao.

Góp ý kiến vào báo cáo, các đại biểu cho rằng báo cáo cần làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc dẫn tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài đạt thấp. Đồng thời, bổ sung, làm rõ số liệu nguồn vốn đầu tư công phân về cấp huyện; nguyên nhân các án chậm quyết toán chưa được giải quyết dứt điểm, các dự án chuyển nguồn nhưng không giải ngân được...

Về Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019, các đại biểu cho rằng việc điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đối với một số dự án không có khả năng thực hiện hết nguồn vốn được giao và phân bổ chi tiết nguồn vốn còn lại cho các dự án đủ điều kiện là cần thiết. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo Tờ trình cần bổ sung thêm những căn cứ pháp lý và thực tiễn để có giải pháp đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm 2019.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan được UBND tỉnh giao chuẩn bị báo cáo tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các số liệu và nội dung liên quan theo ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi thẩm tra. Riêng đối với Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019, đồng chí đề nghị Sở thống nhất với Văn phòng HĐND tỉnh cùng rà soát lại từng dự án, bổ sung thêm những căn cứ pháp lý, lý do thực tiễn xác đáng cùng các thủ tục liên quan trước khi đưa ra xin ý kiến HĐND tỉnh.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT
Các tin đã đưa ngày: