Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thẩm tra việc thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh

02/07/2019

Ngày 1/7/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị giám sát. Ảnh: Dương Hà
 

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Dự giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã nhận được 42 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, tập trung vào các vấn đề: Đầu tư xây dựng, xây dựng, sửa chữa, điều chỉnh hạ tầng giao thông; vệ sinh môi trường; xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên; giải quyết tồn tại từ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho một số dự án; thi tuyển bổ sung giáo viên cấp tiểu học và mầm non... Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết theo từng vấn đề cụ thể. Tính đến ngày 25/6/2019, đã có 19/42 kiến nghị của cử tri được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong (chiếm 45%), 23 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết theo lộ trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung nhấn mạnh đến những kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần như: Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nạo vét kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải quyết việc tranh chấp hồ Ninh Hà (xã Kim Long, Tam Dương); giải quyết yêu cầu giao 26 ô đất tại xã An Hòa (Tam Dương); yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại vườn ươm cá trên địa bàn xã Vân Trục (Lập Thạch); giải quyết dứt điểm, khắc phục tồn tại do việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết đối với những nội dung kiến nghị còn dang dở. Tuy nhiên, trong đó có một số nội dung đòi hỏi thời gian và lộ trình thực hiện (đầu tư xây dựng, đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất…).

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Chất lượng tổng hợp báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung trả lời kiến nghị của cử tri về cơ bản thẳng thắn, rõ ràng, đảm bảo thuyết phục.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh và cử tri. Khi phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cần cụ thể, đúng thẩm quyền, có văn bản xác định rõ ràng thời hạn hoàn thành, thời hạn báo cáo kết quả; các nội dung trả lời kiến nghị cần thẳng thắn, chính xác, rõ kết quả, tiến độ thực hiện, đảm bảo độ tin cậy, tính thuyết phục của nội dung trả lời.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi, giám sát. UBND tỉnhchỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, bộ phận tham mưu, giúp việc cập nhật thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo thời gian để Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI.

Chiều cùng ngày, tại Sở Tư pháp, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra việc thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

6 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và các Nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện tích cực, hiệu quả. Công tác chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh được tổ chức kịp thời, toàn diện; việc tổ chức rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực; trong đó, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL phù hợp với Hiến pháp và các văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước và cácNghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện kịp thời.

Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thực hiện Hiến pháp và các văn bản QPPL của Trung ương được thực hiện đồng bộ; các hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên được triển khai đa dạng, phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tình hình vi phạm pháp luật ở một số lĩnh vực được kiềm chế, ngăn chặn kịp thời, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, có nơi còn chậm; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa được triển khai kịp thời. Việc đánh giá hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm, do đó, việc đề xuất bổ sung, sửa đổi, thay thế các văn bản QPPL đã hết hiệu lực, không còn phù hợp chưa kịp thời.

Tại buổi thẩm tra, Đoàn thẩm tra cơ bản nhất trí với báo cáo về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Các đại biểu đề nghị Sở Tư pháp giải trình, bổ sung một số nội dung: việc công bố một số văn bản QPPL đã hết hiệu lực, không còn phù hợp, những văn bản QPPL của HĐND tỉnh còn hiệu lực thi hành còn chậm; một số văn bản của HĐND tỉnh đã ban hành nhưng triển khai chậm, nguyên nhân? Việc quản lý và sử dụng các khoản thu từ việc xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành tư pháp trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc triển khai Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: