HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021

09/07/2019

Ngày 9/7/2019, HĐND huyện Tam Dương tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Tam Dương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp, xây dựng tăng 13,7%; thương mại, dịch vụ tăng trên 8%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt trên 606,9 tỷ đồng. Các kế hoạch phát triển chuyên ngành đã được triển khai; kế hoạch đầu tư công 2019 đã được phân khai nguồn vốn cho các dự án có đủ thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm; các dự án chuyển tiếp được thi công theo tiến độ được duyệt. 6 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 59,2 tỷ đồng. Huyện đã có 11/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện để năm 2019 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời, tập trung chỉ đạo xã Đồng Tĩnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách về an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho hơn 1.600 lao động, trong đó, có 120 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công 2019; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Hoàn thành xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Tĩnh hoàn thành các tiêu chí vào năm 2019 để bảo đảm các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Trong 2 ngày, 9 và 10/7/2019, kỳ họp cho ý kiến vào 12 báo cáo, tờ trình; kiện toàn,  bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện; tiến hành thảo luận, chất vấn tại hội trường và thông qua các Nghị quyết.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT

Các tin đã đưa ngày: