Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

11/07/2019

Kính thưa Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sáu tháng đầu năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND; sự chỉ đạo quyết liệt của UBND, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,52%, đạt mức cao nhất từ năm 2015 trở lại đây; Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, số dự án đầu tư trực tiếp tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt thu hút vốn trong nước đã vượt kế hoạch cả năm; trong lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục đó là: Tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn thấp (chỉ bằng 31,2% so với kế hoạch vốn giao đến 30/6/2019), công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, (chỉ đạt 24,9% so kế hoạch, trong đó cấp tỉnh đạt 17,7% và cấp huyện đạt 23,5% kế hoạch). Sản lượng sản xuất 2 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh là ô tô và xe máy giảm…ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội còn những hạn chế, bất cập cần tập trung tháo gỡ; tội phạm về ma túy, cầm đồ, tín dụng đen…tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Do vậy, việc hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2019 đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò không nhỏ của các đại biểu HĐND tỉnh. Với thời gian kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, đề nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và quyết nghị các vấn đề quan trọng sau:

Một là, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác (tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh…), phân tích các hạn chế, khó khăn gặp phải, tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công… và các nội dung về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh khác.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018)....

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2018; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh;

Bốn là, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét các chuyên đề UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, thông qua các nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn, do vậy đề nghị đại biểu tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các chuyên đề, đã đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và tính khả thi chưa? Cần bổ sung nội dung gì?

 Năm là, HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sáu là, tiến hành giám sát tại kỳ họp thứ 12 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận quan tâm.

Bảy là, kỳ họp thực hiện miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh (do chuyển công tác); kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết nghị thông qua các nghị quyết HĐND tỉnh.

 Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, đề án và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./

Các tin đã đưa ngày: