Giao ban hoạt động HĐND các cấp.

03/09/2019

Ngày 30/8, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thảo luận tại kỳ họp HĐND các cấp.

6 tháng đầu năm 2019, HĐND hai cấp đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã nỗ lực cùng với UBND, Ủy ban MTTQ hai cấp và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động HĐND có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Đa số các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

HĐND tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức 2 kỳ họp, ban hành 47 nghị quyết. HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp thường lệ theo luật định và 10 kỳ họp bất thường, thông qua 71 nghị quyết. HĐND tỉnh, HĐND một số huyện đã giám sát thực tế tại các đơn vị về công tác khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng đô thị; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các khoản phí bảo vệ môi trường; việc áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật đối với người nghiện ma túy trên địa bàn; về công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020. Các Ban HĐND hai cấp đã tiến hành giám sát, khảo sát 19 cuộc liên quan đến thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 1; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Dân quân tự vệ năm 2009; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh....

Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND các cấp duy trì thường xuyên. 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 40 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đã chuyển 35 đơn thư đủ điều kiện đến các các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thường trực HĐND cấp huyện tiếp nhận gần 200 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình phát biểu kết luận hội nghị

6 tháng cuối năm 2019 của HĐND hai cấp tập trung tổ chức thành công kỳ họp cuối năm; triển khai hoạt động giám sát, chất vấn, hội thảo, giao ban theo chương trình đã đề ra; tổ chức tốt các kỳ họp bất thường trong năm; phối hợp với UBND, Ủy ban UBMTTQ các Ban HĐND cùng cấp chuẩn bị các nội dung trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2020. Xây dựng Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; xây dựng nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND hai cấp kỳ họp giữa năm 2020. Xây dựng chương trình giám sát, chương trình công tác năm 2020 của Thường trực, các Ban HĐND hai cấp. Tăng cường vai trò các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND hai cấp trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giám sát việc tuân theo pháp luật các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn theo quy định; hoạt động tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Báo cáo của HĐND huyện, xã với HĐND cấp trên và cấp ủy cùng cấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị 6 tháng cuối năm 2019, thường trực HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường giám sát giữa 2 kỳ họp và tái giám sát những nội dung quan trọng chưa được khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực giám sát của HĐND tỉnh; rà soát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND đã ban hành. Trên cơ sở đó, bãi bỏ nghị quyết hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị quyết không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan liên quan và các Ban HĐND trong hoạt động HĐND. HĐND cấp huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của HĐND các xã, phường, thị trấn thông qua việc dự các kỳ họp, tiếp xúc cử tri của HĐND cấp cơ sở; tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm với HĐND các cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí cũng đề nghị thường trực HĐND chú trọng quan tâm đổi mới hoạt động thảo luận tại kỳ họp, đặc biệt là nâng cao chất lượng các buổi thảo luận tại tổ. Đại biểu HĐND phải đề cao tinh thần trách nhiệm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND; cần chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, bám sát thực tiễn và theo dõi, nắm bắt tình hình ở cơ sở để tích cực tham gia hoạt động thảo luận tại kỳ họp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Hiếu Ánh

Các tin đã đưa ngày: