Thường trực HĐND tỉnh: Làm việc với Thường trực HĐND các huyện Tam Dương, Lập Thạch và Vĩnh Tường.

09/09/2019

Để chuẩn bị cho Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND – UBND 3 huyện Tam Dương, Lập Thạch và Vĩnh Tường.

Tại các buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo về hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, yêu cầu làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là các hoạt động tại kỳ họp như công tác chuẩn bị, công tác điều hành, hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát … Những kiến nghị đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh, với UBTVQH, Quốc Hội.

Cũng tại các buổi làm việc, thành viên đoàn làm việc của Thường trực HĐND tỉnh đê nghị làm rõ tình hình tổ chức của HĐND có thay đổi gì so với năm 2018 không? Về thực hiện chức năng quyết định: Đề nghị báo cáo cụ thể hơn về công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác tổ chức kỳ họp, công tác điều hành kỳ họp? các hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát tại kỳ họp? Các nghị quyết HĐND ban hành trong 6 tháng đầu năm về những nội dung gì, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của UBND như thế nào? Về thực hiện chức năng giám sát: giám sát tại kỳ họp, giữa 2 kỳ họp, số lượng và hiệu quả thực hiện sau giám sát?Các hoạt động chất vấn và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp? Công tác điều hành, phối họp của Thường trực HĐND với các Ban HĐND? Công tác phối hợp giữa TTHĐND, UBMTTQ  và các cơ quan liên quan? Những khó khăn, bất cập tại cơ sở hiện nay là gì? Những đề, xuất kiến nghị ?....

Thực tế làm việc với Thường trực HĐND 3 huyện cho thấy: Nhìn chung, HĐND cấp huyện đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác đã đề ra, hoạt động chuẩn bị kỳ họp và tổ chức kỳ họp HĐND được thực hiện chu đáo, hiệu quả, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết của HĐND, các nghị quyết của HĐND ban hành đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện; hoạt động giám sát, kiểm tra, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được tổ chức khoa học; duy trì hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp và tại kỳ họp HĐND, việc giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp kịp thời, theo đúng các quy định của pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND cấp huyện vẫn còn hạn chế: Có địa phương chuẩn bị nội dung kỳ họp chưa chu đáo, còn chậm về thời gian, hạn chế về chất lượng văn bản; chất lượng một số nghị quyết ở một số huyện, thành phố chưa cao; việc tổ chức kỳ họp có nơi chưa thật sự khoa học; một số nội dung theo Luật chưa được thực hiện ở một số huyện, thành phố như; giám sát chuyên đề tại kỳ họp; giám sát của tổ đại biểu, đại biểu HĐND; chất vấn và giải trình chất vấn giữa hai kỳ họp nhiều đơn vị cấp huyện chưa thực hiện

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hoạt động của HĐND các huyện thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu HĐND huyện tiếp tục rà soát việc thực hiện các nghị quyết còn hiệu lực để chỉnh sửa, bãi bỏ, thay thế phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường mối liên hệ phối hợp giữa lãnh đạo, văn phòng HĐND và UBND huyện; tổ chức giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát và nâng cao chất lượng công tác giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết các kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; bổ sung vào chương trình giám sát nội dung thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã..../.

Nguyễn Trang (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: