Thường trực HĐND tỉnh: Tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2019

09/10/2019

Sáng ngày 7/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp và bàn một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Văn Vinh -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về 04 văn bản với 8 nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách; 3 văn bản với 10 nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế và 04 văn bản, 05 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các nội dung Văn phòng HĐND tỉnh về: Dự thảo báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2019; về chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường ) và chương trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019).

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động thẩm tra các nội dung kỳ họp bất thường; Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện để Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo về các nội dung UBND tỉnh ý kiến giữa hai kỳ họp và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra giữa tháng 10/2019 chu đáo, đảm bảo chất lượng./.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: