HĐND tỉnh Vĩnh Phúc: Tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường)

18/05/2020

Sáng ngày 15/5/2020  HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết về : Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020;  bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, CCTL, kết dư ngân sách ,…; phân bổ chi tiết nguồn vốn ngoài nước Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện trong năm 2020; thông qua kế hoạch chi tiết, một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phê duyệt bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non năm 2020. Đồng thời  xem xét, cho ý kiến 03 dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và thực hiện miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ../.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: