Các Ban HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI

26/06/2020

* Chiều 22/6/2020, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra.

6 tháng đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, không có xét xử oan sai; kịp thời ban hành 35 bản kháng nghị, 63 bản kiến nghị và 10 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 764 vụ/1321 bị can.

6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân 2 cấp đã giải quyết 2.023/3.260 vụ, việc, đạt tỷ lệ 62%. Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được bảo đảm, tỷ lệ sửa án do lỗi chủ quan chỉ chiếm 0,17%, tỷ lệ hủy do lỗi chủ quan chiếm 0,32%. Việc tranh tụng tại tòa được tăng cường và thực chất; đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức 57 phiên tòa rút kinh nghiệm, tỷ lệ hòa giải được hơn 60%.

Tính đến 31/5/2020, các cơ quan thi hành án dân sự thi hành xong 3.922 việc, đạt tỷ lệ 74%; áp dụng cưỡng chế thi hành án 90 trường hợp, tăng 33 trường hợp so với cùng kỳ. Lãnh đạo Cục và Chi cục tổ chức 24 lượt đối thoại với công dân; tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 26 việc, không còn đơn tiếp dân thuộc thẩm quyền giải quyết chuyển kỳ sau.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị 3 cơ quan làm rõ thêm trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ các vụ án tranh chấp đất đai; đánh giá kết quả thực hiện các kháng nghị, kiến nghị...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp với các cơ quan tư pháp bảo đảm trật tự trị an phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Toà án nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; khắc phục các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa; tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vụ án lớn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch.

Ngày 24/6, tại Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.

 

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Trường Khanh
 

 

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 27,3%, số lượt đơn thư nhận giảm 18,9% so với cùng kỳ.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai (chiếm 83,8%), chế độ chính sách xã hội (chiếm 10,8%), nội dung khác (chiếm 5,4%).

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét giải quyết kịp thời gắn với công tác tiếp công dân.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài và các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp nghe các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực thường có khiếu kiện.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và của tổ chức đảng, đảng viên, CBCCVC trên địa bàn tỉnh về công tác PCTN được nâng lên.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng hàng năm theo quy định của Luật PCTN đi vào nền nếp, từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Công tác xử lý các vụ việc tham nhũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm, đảm bảo điều tra, tuy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết KNTC, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn nhiều tồn tại, kéo dài; cần nghiêm túc xử lý hình sự đối với một vụ việc vi phạm đất đai;

Phát biểu tại buổi thẩm tra, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đánh giá cao kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua; đồng thời yêu cầu cần làm rõ thêm một số nội dung, tồn tại hạn chế trong báo cáo.

Đồng chí đề nghị cần nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tiếp dân; chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài ngay từ cơ sở theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền về kiến thức pháp luật trong nhân dân.

Kiên quyết xử lý người đứng đầu chính quyền, cán bộ để xảy ra vi phạm; có giải pháp nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; tập trung giải quyết triệt để việc giao đất dịch vụ.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN.

*Chiều 24/6, Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

 

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh Trần Thanh Oai kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Kim Ly

Hiện nay, toàn tỉnh có 510 trường học với tổng số hơn 323.000 học sinh. Từ năm học 2016 - 2017, thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh, tỉnh đã hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non công lập ở vùng nông thôn, vùng miền núi; trẻ em học mẫu giáo là con nông dân ở các phường, thị trấn không phải thị trấn miền núi học tại các trường mầm non công lập thuộc tỉnh.

Theo tính toán của ngành GD&ĐT tỉnh, năm học 2020 - 2021, nếu hỗ trợ học phí cho tất cả học sinh các cấp học thuộc các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, kinh phí khoảng 142 tỷ đồng, các năm tiếp theo mức chênh lệch không lớn. Như vậy, việc hỗ trợ học phí cho các cấp học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hiện nay và Vĩnh Phúc có đủ điều kiện để đáp ứng nguồn lực thực hiện.

Việc ban hành Dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh” là cần thiết nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 33 năm 2019; mọi người dân được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ với chất lượng ngày càng cao các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là giáo dục; đồng thời, là một trong các giải pháp thu hút nguồn nhân lực, động viên, tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn tỉnh, giảm chi phí học tập cho con em nhân dân, góp phần nâng cao thu nhập người dân.

Cùng với đó, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các điều kiện học tập và có thêm động lực học tập, từ đó, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Giải pháp được đưa ra trong Dự thảo Nghị quyết là hỗ trợ 100% học phí theo mức quy định tại nghị quyết của HĐND tỉnh; đối với học sinh được giảm học phí, hỗ trợ phần học phí phải đóng.

Trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thực hiện chương trình chất lượng cao, tự đảm bảo kinh phí được hỗ trợ bằng mức hỗ trợ học sinh các cơ sở giáo dục công lập cùng cấp.

Điều kiện được hỗ trợ là học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh, không thuộc các đối tượng được miễn học phí. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ từ năm học 2020 - 2021 và các năm học tiếp theo. Hỗ trợ 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tỉnh đảm bảo.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, các đại biểu đồng tình và nhất trí cao với nội dung của Dự thảo Nghị quyết; đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương thức hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ và số liệu dự toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo sát với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh Trần Thanh Oai khẳng định, Dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh” có ý nghĩa nhân văn, góp phần quan trọng thực hiện an sinh xã hội.

Đồng chí đề nghị Hội đồng tư vấn tiếp thu các ý kiến của đại biểu, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết; trong đó, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến phương thức hỗ trợ đảm bảo tính minh bạch, làm rõ trong tờ trình về lập dự toán, quyết toán kinh phí, nguồn kinh phí hỗ trợ để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi.

* Chiều 24/6, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, số lượng bố trí, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, được các cấp, ngành tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện.

Chế độ chính sách, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Từ đó, thu hút được nhiều người có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và tâm huyết tham gia đảm nhiệm.

Những người hoạt động không chuyên trách được tuyển chọn công khai nên bảo đảm sự tín nhiệm của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần động viên, khích lệ tinh thần công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, so với Nghị định số 34 của Chính phủ và Thông tư số 13 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định tại Nghị định này thì Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh không còn phù hợp.

Do vậy, UBND tỉnh xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới trên cơ sở vừa kế thừa những ưu điểm của Nghị quyết số 22 vừa bảo đảm đúng quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ và Thông tư 13 của Bộ Nội vụ, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 30 chức danh; quy định cụ thể số lượng người bố trí tại từng xã loại 1, loại 2 và loại 3; mức khoán quỹ phụ cấp; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức phụ cấp đối với từng vị trí cụ thể.

Tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét lại các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; để giữ nguyên số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo đúng Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay của tỉnh thấp hơn so với Nghị định 34 của Chính phủ).

Đồng thời, giữ nguyên mức hưởng phụ cấp, mức khoán, mức bồi dưỡng cho các chức danh hoạt động không chuyên trách; hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố và đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đề nghị không lấy nguồn hội phí, đoàn phí để chi cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố vì trên thực tế việc thu nguồn quỹ này là khó khăn; UBND cấp xã có thể bố trí thêm kinh phí của địa phương để chi trả bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Kết luận buổi thẩm tra, Phó Trưởng ban phụ trách Ban pháp chế của HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết trong thời điểm hiện tại. Cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm căn cứ pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn để trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.

P.V

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: