Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra một số báo cáo và Tờ trình trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh

27/06/2020

* Sáng 26/6, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh; tình hình phân bổ kế hoạch vốn trong niên độ 2019 cho các dự án, nhiệm vụ từ nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, dự phòng, kết dư ngân sách cấp tỉnh; tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 rất khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế và thu ngân sách.

6 tháng đầu năm 2020, ước thu NSNN trên địa bàn được13.727 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 84% so với cùng kỳ; ước cả năm 2020 đạt 28.609 tỷ đồng, đạt 84% dự toán và bằng 82% so với thực hiện năm 2019. Tổng chi dự kiến 6 tháng đầu năm 2020 là 6.990 tỷ đồng, đạt 37% dự toán và bằng 95% so cùng kỳ, ước cả năm 35.771 tỷ đồng.

Về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 là 417.982 triệu đồng, gồm: Ngân sách cấp tỉnh 294.329 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 100.708 triệu đồng, ngân sách cấp xã 22.945 triệu đồng. Đến 5/6, nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh đã sử dụng 245.189 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi 12.377 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 là 232.812 triệu đồng.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí đã nêu rõ sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các danh mục phí, lệ phí đề nghị HĐND tỉnh không ban hành để thực hiện trên địa bàn; về quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị các đơn vị chức năng cần làm rõ hơn nguyên nhân số thuế còn tồn đọng, thu không đạt; một số lĩnh vực chi không đạt so với dự toán; nguyên nhân hụt thu ngân sách; bổ sung số liệu và phân tích rõ nguyên nhân các khoản chi sử dụng nguồn chi thường xuyên từ ngân sách địa phương tăng; giải pháp giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020; làm rõ thêm về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng nhất trí với nội dung tờ trình, đồng thời đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan đôn đốc thực hiện nghiêm việc thanh, quyết toán các khoản tạm ứng theo đúng quy định, không để kéo dài thời gian.

PV

Các tin đã đưa ngày: