Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh

27/06/2020

Sáng ngày 26-6-2020, Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Dự buổi thẩm tra có: các đồng chí là thành viên Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo dự thảo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết, tính đến cuối năm 2019, trong tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có 2.314 hộ không có khả năng tự thoát nghèo, vì vậy, cần có chính sách đặc thù hỗ trợ thêm cho các đối tượng này và các đối tượng hộ gia đình sau khi được công nhận thoát nghèo nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn, việc Sở LĐ-TB&XH đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình sau khi được công nhận thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025” nhằm thể chế hóa chủ trương của Tỉnh ủy đề ra trong Chỉ thị số 33 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” là cần thiết và phù hợp thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết việc ban hành nghị quyết đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ về đối tượng cụ thể được hỗ trợ, mức hỗ trợ, hộ phát sinh nghèo, đối tượng được nhận chính sách hỗ trợ hàng tháng “trong độ tuổi lao động nhưng không còn khả năng lao động” bao gồm những đối tượng nào để đảm bảo tính minh bạch của chính sách, đồng thời, đảm bảo thuận tiện cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết…

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội của HĐND tỉnh khẳng định, dự thảo trên có tính nhân văn, cần thiết, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với người nghèo. Đồng chí đề nghị, cơ quan dự thảo Tờ trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết; trong đó, bổ sung phạm vi của nghị quyết, cần có điều kiện rõ ràng, thời gian cụ thể; làm rõ đối tượng thụ hưởng; làm rõ trong tờ trình về lập dự toán, quyết toán kinh phí, nguồn kinh phí hỗ trợ để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi…

PV

Các tin đã đưa ngày: