Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị thể thao và chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

30/06/2020

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2020) HĐND tỉnh, Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm VH-TT các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Dự buổi thẩm tra có thành viên Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Với mục tiêu đưa phong trào thể thao quần chúng, nâng cao thể lực tầm vóc, tuổi thọ của người dân Vĩnh Phúc; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở...Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 100% nhà văn hóa, khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm VH-TT các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dụng cụ ngoài trời. Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các xã, phường, thị trấn khoảng 180 triệu đồng (ngân sách tỉnh), còn lại khoảng 60 triệu đồng từ ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa. Đối với các thôn tổ dân phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 120 triệu đồng, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa gần 40 triệu đồng. Đối với khu đất công cộng, tùy theo điều kiện để lắp đặt thiết bị cho phù hợp nhưng không quá mức hỗ trợ 15 dụng cụ đối với cấp xã, 10 dụng cụ đối với cấp thôn. 

Tham gia vào dự thảo nghị quyết các đại biểu đề nghị cơ quan được UBND tỉnh giao soạn thảo làm rõ một số nội dung: Tên của dự thảo nghị quyết, nguyên tắc hỗ trợ cần quan tâm đến đối tượng ưu tiên, vùng, miền hoặc nơi có vị trí có thể thực hiện ngay việc trang bị dụng cụ thể thao; quy định cụ thể về đơn vị sử dụng, bảo quản thiết bị thể thao; công năng sử dụng tránh lãng phí…

Đối với Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ người đang tham gia BHXH tự nguyện một phần tiền đóng hàng tháng. Mức hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Phát biểu kết luận thẩm tra, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh Trần Thanh Oai khẳng định 02 Tờ trình dự thảo nghị quyết mang tính nhân văn sâu sắc và là chính sách đặc thù đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Sở VH-TT&DL, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa lại tờ trình cho phù hợp, đảm bảo tính pháp lý. Đồng thời, điều chỉnh một số chi tiết, câu từ cho phù hợp, chính xác nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý; cần quy định mức cụ thể, chi tiết về kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện.

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: