Thường trực HĐND tỉnh: Giao ban hoạt động HĐND các cấp.

03/08/2020

Ngày 31/7/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Kinh nghiệm thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các Ban HĐND, Thường trực  HĐND cấp tỉnh và cấp huyện”. Các đồng chí: Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Giang Hậu, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Xuân Viễn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh…

Hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu của các đại biểu. Các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích những hạn chế, khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong các hoạt động của HĐND nói chung, hoạt động thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các Ban HĐND, Thường trực  HĐND cấp tỉnh và cấp huyện nói riêng. Các nội dung tham luận tại hội nghị khá phong phú, nhiều ý kiến tâm huyết, phân tích sâu sắc về thực trạng cũng như vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, của đại biểu, tổ đại biểu HĐND trong hoạt động thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các ý kiến đều khẳng định và đánh giá cao hiệu quả, vai trò trung tâm trong chỉ đạo, phân công, điều hòa của Thường trực HĐND, sự chủ động, trách nhiệm tích cực của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND đối với hoạt động kỳ họp của HĐND trong đó có hoạt động thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Khải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Thường trực HĐND các cấp tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp bất thường trong năm. Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể về chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND 6 tháng cuối năm 2020 trong đó đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung tương, của tỉnh về tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động như: Hoạt động giám sát, hoạt động kỳ họp, hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan liên quan và các Ban HĐND trong hoạt động HĐND. Đối với hoạt động thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri: Cần nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri; tiếp tục tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong phân công, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chuyên môn; nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo kết quả giám sát và việc ban hành Nghị quyết về kết quả giải quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri…

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: