Thẩm tra báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm

22/07/2021

Chiều 21/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Trường Khanh
 

 

6 tháng đầu năm 2021, công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức và hành động; hoạt động phổ biến, tuyên truyền về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được quan tâm; hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể, nhân dân được tăng cường; việc thực hiện các quy định về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ bản được tạo lập và dần đi vào nền nếp…

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã ban hành 27 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực, đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động được công khai, minh bạch; tạo lập kỷ cương, nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị…

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Tài chính đã cắt giảm trên 1,3 tỷ đồng đối với 25 dự án với 164 gói thầu từ kế hoạch đấu thầu; 16,9 tỷ đồng từ công tác thẩm tra quyết toán dự án.

Sở Giáo dục và Đào tạo cắt giảm kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước đối với các trường THPT trực thuộc sở 1,8 tỷ đồng. Riêng ngành Y tế, ngoài khoản kinh phí tiết kiệm được do giảm trừ ngay trong dự toán đầu năm 13,6 tỷ đồng, việc tiết kiệm từ nguồn thu sự nghiệp để chi thu nhập tăng thêm hơn 10,3 tỷ đồng...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân và giải quyết đơn, thư KNTC của công dân đã được UBND tỉnh tăng cường thực hiện trên tất cả các mặt.

Các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp đã tiếp 1.456 lượt công dân, giảm 105 lượt (9,3%) so với cùng kỳ năm 2020; toàn tỉnh nhận được 978 lượt đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 111 lượt (10,1%) so với cùng kỳ; trong đó, có 680 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đến nay, các cơ quan liên quan đã xem xét, giải quyết được 468/680 vụ việc, đạt 69%...

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ các số liệu liên quan đến kết quả đã đạt được và chưa đạt được trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân trong thời gian qua; xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới...

Một số đại biểu đề nghị Thanh tra tỉnh đánh giá rõ chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra PCTN; có các biện pháp xử lý cụ thể đối với những cán bộ, công chức có biểu hiện vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đánh giá cao báo cáo kết quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh do Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính tham mưu xây dựng, tổng hợp.

Đồng chí đề nghị Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thu thập, điều chỉnh, bổ sung các số liệu, đánh giá nêu rõ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong PCTN; tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết KNTC...

Ngô Tuấn Anh

 
 
Các tin đã đưa ngày: