Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa – xã hội

24/07/2021

Chiều 22/7, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về thông qua Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 – 2025; Quy định mức các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương chủ trì buổi thẩm tra. Ảnh: Trà Hương

 

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 gồm 11 phần với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 45 nhiệm vụ chi tiết, thực hiện 7 nhóm giải pháp lớn, tổng kinh phí thực hiện hơn 1.100 tỷ đồng.

Đa số ý kiến thảo luận tại buổi thẩm tra đều cho rằng việc ban hành dự thảo Nghị quyết về nội dung này là cần thiết, tuy nhiên,các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ căn cứ pháp lý; phối hợp với các cơ quan liên quan tính toán lại nguồn lực thực hiện cả giai đoạn cho phù hợp.

Tham gia ý kiến vào Tờ trình dự thảo nghị quyết Quy định mức các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh dự kiến thực hiện bắt đầu từ năm học 2021 – 2022 với nguồn lực là từ đóng góp của phụ huynh học sinh, các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung này.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị cần làm rõ thêm một số điểm chưa hợp lý tại tờ trình; sửa đổi một số cụm từ không phù hợp; bổ sung thêm cơ chế quản lý thu chi để đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ của nghị quyết; nên cân nhắc bổ sung mức thu khác nhau đối với các vùng, miền, trong đó, có những ưu đãi đối với học sinh các khu vực nông thôn, miền núi, quy định đặc thù về miễn giảm đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để bảo đảm tính nhân văn của nghị quyết.

Đánh giá cao nội dung của dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ dự kiến là 447.000 nghìn đồng/tháng, các đại biểu cho rằng, việc ban hành dự thảo nghị quyết là rất cần thiết và mang tính nhân văn cao.

Nội dung này có đầy đủ căn cứ pháp lý và phù hợp với các quy định hiện hành. Khi được đưa vào thực tiễn, nghị quyết sẽ góp phần nâng cao phúc lợi cho các đối tượng bảo trợ xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho các đối tượng yếu thế.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Đỗ Thị Thanh Hương đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết cần tiếp thu bổ sung, hoàn thiện nội dung của Nghị quyết để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét và trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII.

Quỳnh Hương

 
 
Các tin đã đưa ngày: